Tolliga puutute kokku juhul, kui tegelete kaupade eksportimisega liiduvälistesse riikidesse (Euroopa Liidust väljapoole) või importimisega liiduvälistest riikidest. Eestis tegeleb tollieeskirjade rakendamise ja nendest kinnipidamise tagamisega maksu- ja tolliamet. Tollieeskirjade rakendamisel ja nendest kinnipidamisel tuleb teil teada ja järgida põhjalikult tolliformaalsusi ja juhiseid nende täitmisel.

Tollieeskirju kohaldatakse üldjuhul vaid liidu ja liiduväliste riikide (kolmandate riikide) vahelise kaubanduse korral. Kaubavahetusel näiteks Saksamaa, Itaalia või Soomega te kaupu tollima ei pea, küll aga näiteks kaubavahetusel Venemaaga, Aasia, Aafrika jm piirkondade riikidega. Lisaks kohaldatakse erandjuhul tollieeskirju ka kaubavahetusel teatud liidu territooriumi osade vahel (näiteks Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad).

Tollimaks ja teised importimisel kogutavad maksud

Kaupade sisseveol vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri tolliformaalsuste käigus tuleb teil tasuda kaupade eest tollimaks. Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, päritoluriigist ja ka kogusest. Lisaks tollimaksule tuleb teil tasuda ka käibemaks ning olenevalt kauba liigist vajadusel ka aktsiis (kui on aktsiisiga maksustatav kaup – alkohol, tubakas, mootorikütus). Tutvuge Eesti tollitariifistikuga

Tolliprotseduurid kaupade impordil

Euroopa Liidu (sh Eesti) tolliterritooriumile toodud kaup kuulub tollijärelevalve alla alates selle saabumisest. Kaup jääb tolli järelevalve alla tollistaatuse määramise ajaks. Liiduvälise kauba puhul tähendab see kuni kauba tollistaatus muutub või kaup paigutatakse vabatsooni või -lattu, reeksporditakse või hävitatakse. Lugege täpsemalt kauba tollistaatusest

Tolliterritooriumile toodud kaup tuleb teil esitada tollile, misjärel määratakse liiduvälisele kaubale tollikäitlusviis. Liiduvälise kauba puhul on võimalikeks tolliprotseduurideks vabasse ringlusse lubamine, tolliladustamine, seestöötlemine, töötlemine tollikontrolli all või ajutine import. Samuti on võimalik liiduvälise kauba paigutamine vabatsooni või vabalattu, kauba reeksport liidu tolliterritooriumilt, kauba hävitamine või kauba loovutamine riigile. Lugege täpsemat tolliprotseduuridest

Tolliprotseduurid kauba ekspordil

Kauba väljaveol liidust on võimalikeks tolliprotseduurideks eksport või välistöötlemine.

Kauba deklareerimine

Kaupade suunamisel tolliprotseduurile tuleb teil esitada täidetud tollideklaratsioon. Selle täitmiseks ja esitamiseks tutvuge tollideklaratsiooni täitmise juhendiga.

Tollideklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Selleks tuleb teil esmalt taotleda e-tolli kasutusõigused.

Kui teil puudub ülevaade tollieeskirjadest, on kõigi tolliformaalsuste täitmine aeganõudev. Mõistlik on kasutada selleks Maksu- ja Tolliameti poolt sertifitseeritud tolliagentuuride teenust.

Teksti koostanud maksu- ja tolliamet

Baltmark Logistics poolt pakutavate tolliteenustega saate tutvuda siin: www.baltmarklogistics.ee/teenused/tolliteenused/
Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke päring!