Veosekindlustus pakub võimaluse kindlustada punktist A punkti B veetavaid kaupu. Igapäevaselt liigub erinevaid transpordiviise pidi tuhandeid kupu, teekond kauba liikumisel punktist A punkti B ei pruugi aga alati olla turvaline ja sujuv. Kuna transpordi käigus on võimatu ette näha kõiki tekkida võivaid ohte ning tekkinud kahju korral on vedaja vastutus limiteeritud, pakub Baltmark Logistics veosekindlustust.

Kauba transpordil tekkinud kauba kahju puhul on kauba omanikul nõudeõigus vedaja vastu. Vedaja vastutuse eest ei pea klient eraldi maksma.

Vedaja vastutus erinevate transpordiliikide puhul on:

-Lennutranspordis kuni 19.00 SDR-i brutokaal kg kohta
-Maanteetranspordis kuni 8.33 SDR-i brutokaal kg kohta
-Meretranspordis kuni 2.00 SDR-i brutokaalu kg kohta

-1 SDR = ~EUR 0.79 EUR (seisuga 23.10.15)

Siit leiad hetkel kehtiva kursi.

Kui Teie kauba väärtus on suurem kui vedaja poolt hüvitatav summa, soovitame Teil oma saadetis kindlustada.

 

Veosekindlustus katab kauba kadumisest või kahjustamisest tekkinud kahju järgmistel põhjustel:

-Röövimine
-Tulekahju
-Liiklusõnnetus
-Loodusõnnetus

Veosekindlustuse hind sõltub nii marsruudist, kasutatavast transpordiliigist, saadetise pakendist ning kauba masumusest.
Nii veosekindlustuse kui ka vedaja ning ekspedeerija vastutuse puhul tuleb kindlasti tähelepanu pöörata tõsiasjale, et kindlustusselts ega transpordifirma jää vastutavaks kahjude eest, kui kauba pakend ei ole piisav kauba transportimiseks.

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke päring!