Tarnetingimused või inglise keeles Incoterms on kogum kaubandusreeglitest, mis on koostatud Rahvusvahelise kaubanduskoja poolt, et lihtsustada ostu-müügi tehinguid, sätestada tarnega seotud kuludele, vastutusele ja riskidele kindlad tüüplahendused. Üldiselt puutuvad tarnetingimustega kokku kõik kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega ning kasutavad oma kaupade transportimisel rahvusvahelist lennu,- mere– või maanteetransporti. Üldjuhul kasutatakse ühe kindla lepingu raames ühte kindlat tarnetingimust.

Tarnetingimusi tuleks rahvusvahelises kaubavahetuses alati kasutada, konkreetse lepingu puhul kasutatav tarnetingimus tuleks juba varakult kokku leppida ja veenduda, et see on üheselt mõistetav mõlemale poolele. Tarnetingimuste kasutamine aitab lahendada või koguni ära hoida vaidlusi kauba ostja ja müüja vahel kui peaks tekkima olukord kus kaup on transpordi käigus viga saanud või kadunud.

Tarnetingimused aitavad osapooltel mõista:
-Kes kannab transpordi kulud, seal hulgas ka kindlustuse ja riiklikud maksud?
-Kust kuhu tuleb kaup transportida?
-Kes vastutab kauba eest kindlates punktides kauba transpordi käigus?

*Kindlasti tuleks arvestada sellega, et tarnetingimus ei määra käibemaksu tasumise kohustust kummalegi poolele, see tuleb eraldi kokku leppida.

Hetkel on kasutusel kokku 11 tarnetingimust. Tarnetingimused võib piltlikult jagada kaheks, ühed on loodud spetsiaalselt mere– ja siseveekogude transpordi jaoks, teisi võib aga kasutada kõigi transpordiliikide puhul.

Tavaliselt kantakse tarnetingimused lepingutesse kolmetähelise lühendina millele üldjuhul järgneb asukoha täpsustus (näiteks tarnija aadress kust kaup peale tuleb võtta).

Tarnetingimused kõikidele veoviisidele- Incoterms 2010:

EXW (Ex Works) – Tarnitud tehasest
Kauba müüja vastutab kauba kättesaadavaks tegemise eest mingis kindlas kohas(tavaliselt müüja tehases), sealt alates on kauba ostja vastutav kõigi riskide, transpordi ja maksude eest.

Näide: Kui kauba müüja annab kauba üle oma tehases Shanghais siis märgitakse tarnetingimus kui EXW Shanghai uks.

Tarnetingimused

FCA (Free Carrier) – Franko Vedaja
Kauba müüja vastutab kauba eksportolli ja selle laadimise eest veovahendile, kauba ostja vastutab kõigi riskide, transpordi ja maksude eest alates sealt. Seda tarnetingimust kasutatakse sageli multimodaalse transpordi puhul.

Tarnetingimused

CPT (Carriage Paid To) – Vedu makstud kuni
Ekspordiformaalsuste eest vastutab kauba müüja. Samuti on müüja kohustus kauba vedama eelnevalt kokkulepitud sihtkohta ja selle vedajale üle andma, kui müüja on kauba ostja vedajale üle andnud lähevad riskid üle ostjale. Siin on väga tähtis, et asukoha täpsustus oleks võimalikult täpne.

Tarnetingimused

CIP (Carriage and Insurance Paid) – Sarnane CPT tarnetingimusega kuid siin vastutab müüja ka kauba kindlustamise eest kuni kindla sihtkohani. Antud tarnetingimust kasutatakse üldjuhul konteineri transportimisel multimodaalse transpordiga, meretranspordis kasutatakse selle asemel tarnetingimust CIF (vaata all pool).

Tarnetingimused

DAT (Delivered at Terminal) – Tarnitud terminalis
Ekspordiformaalsused korraldab müüja, samuti vastutab müüja kauba eest kuni kaup on maha laetud kokkulepitud terminalis, sealt alates läheb vastutus üle ostjale. Mahalaadimise kokkulepitud terminalis tasub üldjuhul ostja.

Tarnetingimused

DAP (Delivered at Place) – Tarnitud kohale
Ekspordiformaalsuste eest vastutab müüja. Kauba müüja korraldab transpordi kokkulepitud sihtkohta. Kauba ostja vastutab üldjuhul kauba mahalaadimise ja importtolli eest.

Tarnetingimused

DDP (Delivered Duty Paid) – Tarnitud, toll tasutud
Kauba müüja tarnib kauba kokkulepitud sihtkohta olles vastutav ka tolliformaalsuste eest ja tollimaksude tasumise eest. Ka mahalaadimine on kauba müüja vastutus kuigi tavaliselt teeb seda ostja.

Tarnetingimused

Tarnetingimused meretranspordi puhul – Ingoterms 2010

FAS (Free Alongside Ship) – Franko laeva kõrval
Ekspordiformaalsuste eest vastutab kauba müüja. Kauba müüja organiseerib transpordi laeva kõrvale. Kauba ostja vastutab kauba laadimise eest ja edasise transpordi eest.

Üldjuhul kasutatakse seda tarnetingimust ülegabariidilise ja lahtiselt veetava kauba puhul, kui kaup liigub konteineris tuleks kasutada tarnetingimust FCA (vaata all pool).

Tarnetingimused

FOB (Free on Board) – Franko laeva pardal
Kauba müüja vastutab ekspordiformaalsuste eest. Kauba müüja korraldab kauba laeva pardale peale mida on kõik riskid ja kohustused kauba ostja kanda.

Üldjuhul kasutatakse seda tarnetingimust ülegabariidilise ja lahtiselt veetava kauba puhul, kui kaup liigub konteineris tuleks kasutada tarnetingimust FCA (vaata all pool).

Tarnetingimused

CFR (Cost and Freight) – Hind ja prahiraha
Müüja vastutab kauba organiseerimise eest laeva pardale. Risk läheb üle kauba ostjale kui kaup on laeva pardal kuid meretranspordi korraldab siiski kauba müüja. Ekspordiformaalsused korraldab müüja, impordiformaalsused ostja.

Tarnetingimused

CIF (Cost, Insurance and Freight) – Hind, kindlustus ja prahiraha
Sarnane tarnetingimusega CFR, kauba müüja organiseerib lisaks ka kaubakindlustuse.
Ekspordiformaalsuste eest vastutab kauba müüja, impordiformaalsuste eest ostja.

Tarnetingimused

 

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke päring!