Skip to Content

About: Baltmarklogistics

Recent Posts by Baltmarklogistics

Baltmark Logistics nüüd ka Eesti Kaubandus- Tööstuskoja liige.

Lennutransport

Meil on hea meel teatada, et alates juuli kuust on Baltmark Logistics OÜ Eesti Kaubandus- Tööstuskoja liige.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on eraõiguslik mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis registreeritud ettevõtted ja organisatsioonid. Koja liikmeks olemine annab meile võimaluse kaasa rääkida Eesti ettevõtlus- ja majanduskeskkonda mõjutavates teemades ning anda enda poolne sisend eelnõu koostamistel.

Baltmark Logistics eesmärk Kojaga liitumisel on suurendada veelgi oma usaldusväärsust nii meie klientide- kui ka koostööparnerite ees ning igapäevaselt täiendada oma teadmisi läbi Eesti Kaubandus- Tööstuskoja koolituste.

 

Rohkem infot  Eesti Kaubandus- Tööstuskojast leiate nende kodulehelt: http://www.koda.ee/

Vaata ka tutvustavat videot siit.

1 Continue Reading →

Tollimine ja tollimaksud

Tolliga puutute kokku juhul, kui tegelete kaupade eksportimisega liiduvälistesse riikidesse (Euroopa Liidust väljapoole) või importimisega liiduvälistest riikidest. Eestis tegeleb tollieeskirjade rakendamise ja nendest kinnipidamise tagamisega maksu- ja tolliamet. Tollieeskirjade rakendamisel ja nendest kinnipidamisel tuleb teil teada ja järgida põhjalikult tolliformaalsusi ja juhiseid nende täitmisel.

Tollieeskirju kohaldatakse üldjuhul vaid liidu ja liiduväliste riikide (kolmandate riikide) vahelise kaubanduse korral. Kaubavahetusel näiteks Saksamaa, Itaalia või Soomega te kaupu tollima ei pea, küll aga näiteks kaubavahetusel Venemaaga, Aasia, Aafrika jm piirkondade riikidega. Lisaks kohaldatakse erandjuhul tollieeskirju ka kaubavahetusel teatud liidu territooriumi osade vahel (näiteks Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad).

Tollimaks ja teised importimisel kogutavad maksud

Kaupade sisseveol vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri tolliformaalsuste käigus tuleb teil tasuda kaupade eest tollimaks. Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, päritoluriigist ja ka kogusest. Lisaks tollimaksule tuleb teil tasuda ka käibemaks ning olenevalt kauba liigist vajadusel ka aktsiis (kui on aktsiisiga maksustatav kaup – alkohol, tubakas, mootorikütus). Tutvuge Eesti tollitariifistikuga

Tolliprotseduurid kaupade impordil

Euroopa Liidu (sh Eesti) tolliterritooriumile toodud kaup kuulub tollijärelevalve alla alates selle saabumisest. Kaup jääb tolli järelevalve alla tollistaatuse määramise ajaks. Liiduvälise kauba puhul tähendab see kuni kauba tollistaatus muutub või kaup paigutatakse vabatsooni või -lattu, reeksporditakse või hävitatakse. Lugege täpsemalt kauba tollistaatusest

Tolliterritooriumile toodud kaup tuleb teil esitada tollile, misjärel määratakse liiduvälisele kaubale tollikäitlusviis. Liiduvälise kauba puhul on võimalikeks tolliprotseduurideks vabasse ringlusse lubamine, tolliladustamine, seestöötlemine, töötlemine tollikontrolli all või ajutine import. Samuti on võimalik liiduvälise kauba paigutamine vabatsooni või vabalattu, kauba reeksport liidu tolliterritooriumilt, kauba hävitamine või kauba loovutamine riigile. Lugege täpsemat tolliprotseduuridest

Tolliprotseduurid kauba ekspordil

Kauba väljaveol liidust on võimalikeks tolliprotseduurideks eksport või välistöötlemine.

Kauba deklareerimine

Kaupade suunamisel tolliprotseduurile tuleb teil esitada täidetud tollideklaratsioon. Selle täitmiseks ja esitamiseks tutvuge tollideklaratsiooni täitmise juhendiga.

Tollideklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Selleks tuleb teil esmalt taotleda e-tolli kasutusõigused.

Kui teil puudub ülevaade tollieeskirjadest, on kõigi tolliformaalsuste täitmine aeganõudev. Mõistlik on kasutada selleks Maksu- ja Tolliameti poolt sertifitseeritud tolliagentuuride teenust.

Teksti koostanud maksu- ja tolliamet

Baltmark Logistics poolt pakutavate tolliteenustega saate tutvuda siin: www.baltmarklogistics.ee/teenused/tolliteenused/
Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke päring!

0 Continue Reading →

Merekonteinerite tüübid ja nende parameetrid

Konteiner on kauba vedamiseks kohandatud kindlakujuline suletav mahuti ja ka veoühik, mida on võimalik toimetada saatjalt vastuvõtjale ilma kauba vahepealse käitluseta.

Kasutusel on mitmesuguseid konteinereid, mis erinevad üksteisest mõõtmete, ehituse ja kasutatud materjalide järgi. ISO-standardi soovitustega on konteinerid standardiseeritud mõõtude, kuju, kaalu, tugevusnäitajate, ehituse ja otstarbe järgi.

Konteinerid on kavandatud korduvvedudeks ning on käideldavad tõsteseadmete ja mitmesuguste mehhanismide abil.
Praegu on kasutusel peamiselt kaks erineva pikkusega konteineritüüpi: 20-jalane konteiner ehk TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) ja 40-jalane konteiner ehk FEU (Forty Foot Equivalent Unit. Esimese kasulik pikkus (sisemised mõõtmed) on üldjuhul 5,9 m, teisel 12,03 m. Konteinerite kasulik laius on 2,352 m. 20-jalasesse konteinerisse on võimalik paigutada ühes kihis 10 FIN või 11 EUR kaubaalust, 40-jalasesse konteinerisse aga 22 FIN või 25 EUR kaubaalust. Konteinerite kasulik kõrgus on 2,35 m.

3 Continue Reading →

 

Recent Comments by Baltmarklogistics

    No comments by Baltmarklogistics